Privacy Policy

Bekijk hoe wij omgaan met je privacy

Privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van de website van Bright Octopus. We hechten veel waarde aan uw privacy en willen u graag informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit privacybeleid beschrijft de werkwijze van Bright Octopus met betrekking tot de informatie die we verzamelen via onze website en hoe we deze informatie gebruiken.

Verzamelde informatie

1.1 Persoonlijke informatie:

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. We verzamelen deze informatie wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website.

1.2 Niet-persoonlijke informatie:

We kunnen ook niet-persoonlijke informatie verzamelen die automatisch wordt gegenereerd wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende pagina's, bekeken pagina's, klikgedrag en andere soortgelijke gegevens omvatten.

Gebruik van verzamelde informatie

2.1 Persoonlijke informatie:

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om te reageren op uw vragen, u de gevraagde informatie te verstrekken en onze diensten aan u te leveren. We zullen uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming delen met derden, behalve zoals hieronder beschreven in sectie 3.

2.2 Niet-persoonlijke informatie:

We kunnen niet-persoonlijke informatie gebruiken voor statistische analyses, om onze website te verbeteren, trends te analyseren, het gebruiksgedrag te begrijpen en onze marketinginspanningen te optimaliseren.

Openbaarmaking van informatie

3.1 Derden:

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het beheren van onze website en het leveren van onze diensten. Deze derde partijen hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om de verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen.

3.2 Wettelijke vereisten:

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische verplichting, om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

Beveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We maken gebruik van beveiligde verbindingen en versleutelde communicatie om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren en om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt op onze website geplaatst met een bijgewerkte datum. We raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via:

Bright Octopus

Adres: Antareslaan 65, 2132 JE Hoofddorp
Telefoonnummer: +31 6 30934639
E-mailadres: info@bright-octopus.com

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Bright Octopus en geldt niet voor informatie die wordt verzameld via andere kanalen of websites van derden waarnaar onze website mogelijk links bevat.